Yeni Berlin’in müzikli hikâyesi

Eğitim, Gelecek, Kültür-Sanat Kas 10, 2022 Yorum Yok

1961’de inşa edilen Berlin Duvarı, Kamu tarafından Aka bir heyecanla yıkılmaya başladığında, kentin iki yakasındakiler farklı dünyaları görme fırsatı yakalamıştı. 9 Kasım 1989, Berlin’in ve Almanya’nın tekrar kurulduğu gündü âdeta; 1918 ve 1945’in akabinde, Ian Buruma’nın tabiriyle yeni bir “sıfır saati”ydi.

Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla birlikte kentin ve iki Almanya’nın birleşme sancıları pek Fazla çalışmaya bahis olmuştu. Araştırmacıların odaklandığı Temel noktalar, Demir Perde ülkelerindeki hareketlenme üzerinden şark Almanya’daki gelişmelerdi. Bununla birlikte, Sovyetler Birliği’ndeki çatırdamaların Almanya’ya yansıması ve Berlin Duvarı’nın yıkılışı ortasında ilinti kurmuşlardı. Bu araştırmacılardan pek azı, şark Almanya’daki ve şark Berlin’deki kültür-sanat ortamına ve sosyolojik dönüşümlere ağırlaşmıştı. Onlardan biri de gazeteci Ulrich Gutmair’di.

“Birleşme Yıllarının Sound’u” alt başlığıyla yayımlanan ‘Berlin’in Birinci Günleri’nde Gutmair, Duvar’ın yıkıldığı ve bir geçiş sürecinin yaşandığı 1989-1997 ortası periyoda müzik, sanat, işgal, kentsel dönüşüm ve sosyoloji babında bakıyor.

KÜL RENGİ DOĞU BERLİN VE PASTEL BATI BERLİN

1989’dan itibaren Berlin’de duyulan ve Çeşitli evrelerden geçerek günümüze ulaşan müziği, kentin bir kurum ve Başkaldırı yerine dönüşümü sırasında Nefes alıp veren bohemlik etrafında incelemiş Gutmair. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından kısa mühlet Evvel kente yerleşen muharrir, yeni Berlin ve yeni Almanya bağlamında, Batı’nın ve Doğu’nun birbiriyle nasıl buluştuğunu gözlemlemiş. Batı’da yaşayanların Doğu’dakilere farklı bir dünyanın kapılarını Özellikle müzikle ve sanatla açışını anlatan Gutmair, bu minvalde Berlin’de gece kulüplerinin ve barların hayatın merkezi oluşunu, düzenlenen sanat tertipleriyle geçiş periyodunun atlatılmasını kitabın anne izleği hâline getirmiş.

Berlin Duvarı, 1989’a kadar kenti sırf Doğu-Batı olarak ikiye ayıran bir Bina değil, birebir vakitte kültürel, endüstriyel ve sanatsal bir Mani biçiminde kentin ortasında duruyor. Kül rengi şark Berlin’i daha pastel batı Berlin’den koparan bir beton yığını olarak yükseliyor. Münasebetiyle Berlin Mitte’yi (Orta Berlin’i) dünyadan ayırıp düz bir yaşama mahkûm ediyor. Gutmair, o günlere dair düştüğü notta, Berlin Mitte’nin solgun yüzünü hatırlatıyor: “Mitte dingin ve sessizdir, Uyuyan Güzel’in şatosuna misal. 1989’a kadar da bu türlü kalacak. Sonra, insanların artan huzursuzluğu karşısında Politbüro’nun uyku büyüsü bozulacak. Hans Martin Sewcz, Berlin-Mitte’nin sokaklarını fotoğrafladığında şark Berlin romantikler için bir cennetti. Bugün sokak fotoğrafları, burada bir vakitler olanları, burada yaşayanları ve o münzeviliği yitirmenin ne manaya geldiğini düşünmeye Davet ediyor insanları.”

Gutmair, Duvar’ın yıkılış sürecini ve 9 Kasım 1989’dan sonra Berlin’deki süratli değişimi hatırlatırken müziği, dansı ve sanatı merkeze koyuyor. Sakinlik ve coşku, tedirginlik ve isyan, siniklik ve dileğin dışavurumu üzere ikilemleri Berlin’in dönüşümü, tekno müzik ve gece kulüpleri üzerinden anlatırken Berlin-Mitte’deki tekdüze ömrün değişimini ve insanların meyyit toprağını üstünden atışını anımsatıyor.

Berlin’in Birinci Günleri – Birleşme Yıllarının Sound’u, Ulrich Gutmair, 224 syf., Kolektif Kitap, 2022.

1989’dan Berlin’in şantiye hâline getirilişine kadar yani Gutmair’in sözüyle Duvar’ın yıkılması izleyen yıllarda, “ilk gün ve gecelerin yaşandığı yerlerin dönüştürüldüğü periyoda dek” olan bitenlerin yazılı bir kaydı ‘Berlin’in Birinci Günleri’.

Gutmair, kentin kültürel, sanatsal ve mimari dönüşümünün (“die Wende” yahut “die Wendezeit”) bir ortada yürüdüğünü de söylemeden geçmiyor: “Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin sonunun, birleşme yıllarının sound’u breakbeat, house ve techno’nun beat’leriydi lakin tıpkı vakitte, kompresörlü beton kırıcıların ve moloz kulelerinin gürültüsü, bilgileri sese dönüştüren modemlerin sıkıştırılmış ses dizeleri, dışarıda dolaşmanın en keyifli olduğu saatlerde duyulan bülbüllerin müzikleri, tarlakuşlarının sabah şamatası, dans pistinin kenarında, stantların açılış kokteyllerinde ve barlardaki muhabbetlerdi de.”

1989’dan sonra gerek “metruk” binaları işgal ederek Berlin’i bir kültür metropolü hâline getirme çalışmalarını gerek sanat ve müzik yoluyla bir Başkaldırı başlatıp iki Almanya’nın birleşme sancılarını aşma eforlarını anlatan Gutmair, bunlarla sırf Almanların değil, şark Berlin’e ayak basan gezginlerin, işgalcilerin ve turistlerin de birleştiğini ortaya koyuyor. İşgal konutları, gece kulüpleri, barlar ve sokaklar ise bu birleşmenin ve Duvar sonrası Berlin’de yankılanan müziğin mabedi hâline geliyor. Bu noktada şark Berlin’i teknoyla tanıştıranlardan sitayişle bahsediyor Gutmair. Can Oral ve büfeci Serdar Yıldırım bu isimlerden yalnızca ikisi.

‘HİÇ BİTMEYEN BİR PARTİ’

Duvar’ın yıkılmasıyla Bir arada Berlin, Düzmece hayat içinde hakikati arayan kümelerin anne yerine dönüşüyor. Gutmair’in hatırlattığı üzere, Yargıç Bey’in görüşleriyle harekete geçen punk’lar, anarşistler, tekno müzik tutkunları ve işgalciler, “coşkulu ve Şen bir hayat” için ellerinden geleni arkasına koymuyor: “Her şeyden Evvel Bey’in yer ve vakitte işgal edilmesi gereken gedikler fikri, Duvar’ın yıkılmasından sonra Berlin’de geçerli olan durumu tam olarak tasvir ediyordu güya. İşte bu nedenlerle Süreksiz Otonom Bölge fikri bir slogan üzere lisandan lisana dolaşmaya başladı. Gerçi romantik ve safiyaneydi fakat durum göz önüne alındığında hiç de gerçek dışı olmayan bir formda, burada insanın belli bir müddet için her istediğini yapabileceği niyetini Fazla güzel tanımlıyordu.”

Gutmair’in müşahedelerine nazaran, vaktini beklerken atıl kalmış bir Belde Berlin. Bilhassa de Kasım 1989’dan sonra âdeta bir anda uzunluk atan kentin doğusu. O tarihten evvel ise şark Berlin, muharririn deyişiyle bir meyyit misali nihayet derece sakin ve renksiz: “Doğu Berlin geçmişten kalanlarla doluydu. Sokaklarda yapacağınız her gezinti harabeler, boş yerler ve elli yıldır üretilmeyen mallar ve çalışmayan dükkânlar için reklam yapmaya devam eden, Nefes ‘yazıtlar’ ortasında gerçekleşiyordu. Bu dükkânların sahipleri bile çoktan ölmüştü. Geçmiş vakitlerin tortu katmanları, semtin yeni ve eski sakinlerinin, bu kırılma ânını yakalamanın Muhtemel olmadığını daha da sarih bir biçimde hissetmelerini sağlıyordu. Geçiciliğin ve faniliğin şuurunda olmak, ânı ağırlaştırıyordu fakat tıpkı vakit, tarihe bakışı da keskinleştiriyordu.”

Doğu Berlin’i işgal eden anarşistler, müzisyenler ve sanatkarlar, Gutmair’in bahsettiği ölgünlüğü kentten söküp atmak için Mevcut gücüyle çalışıyor. Daha doğrusu, tutku ve coşkuyla yaşamaya uğraşırken şark Berlin’i de süratle canlanıyorlar. Alışılmış geçiş periyodu hükümeti, Laf konusu işgallere ve “anarşiye” Çok sessiz kalmadığından Emniyet güçleri ve Kamu ortasında Vakit vakit tansiyonlar yaşanıyor.

Gutmair’in resmettiği 1989 sonrası Berlin, Çabucak herkesin soluk almasını sağlayan altkültürün Tüm gücüyle günlük hayatı yönlendirdiği, barlarla, gece kulüpleriyle, işgal edilen binalarla, otonom bölgenin hududunu çizen sokaklarla farklı bir Ömür alanına dönüşüyor. Üstelik bu Meydan epey kozmopolit: “Mitte’nin barlarında, kulüplerinde ve galerilerinde, personeller ve işsizlerin yolu; ebeveynleri profesör, orta ölçekli teşebbüsçü yahut yönetici olan profesyonel uyuşuklar, mesleklerinin başında sanatkarlarla ve bohemlerle kesişiyordu. (…) Geceleri Mitte’ye sınıfsız bir cemiyet ütopisi hâkim oluyordu. Sabahları manzara değişiyordu. Sabah olunca birileri ebeveynlerinden birer çek alıyor yahut çalıştıkları resmî daireye ya da reklam ajansına gidiyor, başkalarıysa bu sırada süpermarketlerden yiyecek çalıyor yahut meskenlerini döşemek için kaldırımlara atılmış mobilyalardan işe Yarar modülleri topluyordu.”

“1989’dan sonraki yıllar, yorgunluk belirtileri nedeniyle Vakit vakit yoğunluğunu kaybeden fakat prensip gereği hiç bitmeyen bir parti gibiydi” diyen Gutmair, Berlin-Mitte’de yaşananların yanı Dizi kentte 1989’da başlayıp 1990’ların sonuna dek meydana gelen kültürel, sosyolojik ve sanatsal evrimi, kazanılanlar ve kaybedilenler ekseninde inceliyor.

İşgal edilen gizli servis binalarını, kurulan dans pistlerini, yerleşilen metruk yapıları, barları, cümbüş yerlerini ve sokakları; velhasıl yıkılan Berlin Duvarı’nın altında kalan yakın geçmişi ve üstüne inşa edilen yeni hayatı, müzik ve dans üzerinden anlatan Gutmair, Duvar sonrasında insanların nelerle karşılaştığını 1990’ların başındaki havayı yansıtarak sunuyor okura. Öbür bir deyişle Berlin’in ve Almanya’nın Duvar sonrası dönüşümünü daha Fazla kültürel ve toplumsal açıdan ele alıyor ‘Berlin’in Birinci Günleri’nde.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir