Maruz kaldığımız frekanslar, parçalanmış DNA ve queer şiir

Eğitim, Gelecek, Kültür-Sanat Nis 29, 2023 Yorum Yok

2014’te yayınlanan ‘Viyadükler’ isimli kitabında yer Meydan “bilir şahıs zamiri” isimli şiirinde “belki/ kuşlar geçer altımızdan/ ağustos böcekleri/ temmuza kaçarken;/ sen erkek olursun ben kadın” diyordu Haysiyet Köybaşı. Şiirin sonu şu dizelerle bitiyordu: “belki/ aşk ölür/ sen çay dağıtırsın meskene gelenlere/ ben duvarda/ bir porte”. Bize öğretilen cinsiyet kimliklerinin ve duvara asılması muteber kabul edilen portelerin nitelikleri hakkında, dayatılan bilgilerin bir adım dışarısına çıkabilirsek şayet, bu dizelerin anlamsal yükünü daha yeterli kavrayabiliriz. Her heteronormatif/ heteroseksüel münasebette, biri erkek olur biri bayan. Ölen de duvardaki portreye dönüşür. Çay dağıtan şahıs (muhtemelen taziyeye gelenlere) hayatta kalandır, duvara portresi asılan ise ölen. Asıl ölen, aşktır bu karışıklıkta. Aşkın vefatı, Köybaşı’nın şiirine ikili cinsiyet normlarının bireyi kalıba sokan anlayışına karşı verilen reaksiyon olarak yansır. Sorunu aşkın özgürleşmesidir. Cinsiyet hiyerarşisinin yarattığı baskıyı ve aşkın özgürleşmesini queer fikirle ele alır.

Yine de, Aleni kapı bırakmış Haysiyet Köybaşı kitabında yer Meydan Öbür bir şiirinde. “bunları denemeyiniz!/ siz, size öğretildiği gibi/ yaşamayı deneyin” demiş. Kitabın arka kapak yazısını yazan Deniz Durukan’ın bu bahisteki tavsiyesi ise Fazla açık: “Onur Köybaşı’nın Viyadükler’de denemeyin dediği ne varsa, siz hepsini deneyin. Tam vakti.”

Onur Köybaşı, günümüzdeki queer şiirin temsilcilerinden biri. nihayet yapıtı olan ‘Punk DNA’, Sub Press tarafından neşredilen ince bir el kitabı. Bir nevi fanzin kitap da diyebiliriz ‘Punk DNA’ için. Bana kalırsa, bu ince neşriyat, Haysiyet Köybaşı’nın manifestosu olarak isimlendirilebilir.

Kitabın birinci şiiri olan “Tape I/80”, “Onlar 60’ların ruhunu görmek için/ BANA bakıyor…” dizeleriyle başlıyor. Bana bakma edimi bence hüsranla sonuçlanıyor zira 60’ların ruhundaki, “Jim Morrison’u haklı çıkarmak için gelecekteki insanlara Fazla hoş görünmek” hayali, günümüzün dünyasında çoktan altüst oldu bile. Şiirdeki “ORTAÇAĞ BELGESELİ İZLEYEREK/ kendimle oynuyorum/ kendimi oynatıyorum” dizelerinin Çabucak altında, “play/ pause/ rewind/ f.fwd” üzere, bir teybin, televizyonun, kısaca dinleme ya da izleme aygıtının oynatma, durdurma, geri, ileri sarma tuşlarının simgeleri var. Kendinle oynamak, kendinle oynatmak, her ne kadar kişisel tercihe bağlıymış üzere gözükse de, bu aksiyonlar lakin teknolojik bir aracı sayesinde gerçekleşebiliyor artık. Bunları yaparken, birebir anda bir Ortaçağ belgeseli izliyor olsak bile…

“Islak İmzalı Tutanak” isimli şiirdeki “göğsüne tutunup kendini aklamanı/ veyahut asmanı beklerken” dizelerinin içerdiği ikilem hayli dikkat cazibeli. Kendini aklamak ile kendini asmak kavramlarının birebir düzlemde yer alması, içinde bulunduğumuz çaresizliği net biçimde gösteriyor. Ya as diyor Köybaşı ya da akla. İkisi de tıpkı şey nasıl olsa! Nedeni ise Fazla açık: Zira, “perdelere sildiğimiz şefkatin kokusunun geçmesini (…) tavandaki deliliğin düşmesini beklerken (…) akla muhalif gelen kalbi silkeledik.”

Punk DNA, Haysiyet Köybaşı, Sub Yayın 2020.

Akla ters gelen kalbin silkelendiği bir çağa denk düştük biz, eyvah! Bence, bu ince kitapta yer Meydan şiirlerin Temel ve ortak problemi, kalbin nasıl ve ne yolla silkelendiğini de açıkça ortaya koyuyor. Farklı şiirlerde yer Meydan şu dizelere bakalım: “parçalanmış DNA ve frekans/ Biricik ritmimiz bu”, “okuduğum gözlerini televizyona uyarlıyorum”, “endoplazmik retikulum/ File sistemimde radyo yayını yapıyor”, “televizyonunuzun ayarıyla oynayın/ beni izlerken kendinizle oynayın”, “atari salonlarında/ cinsiyetin cinayetini arıyorum”. Televizyon, radyo, atari ve dahası elbette… Velhasıl DNA’mızı parçalayan bütün bu frekanslar akla Müsait lakin kalbe ters.

Kalp neresi pekala? Bu sorunun karşılığını bulmak için Yeniden ‘Viyadükler’e bakmak gerek. “çıplak kalple şiir yazılmaz/ yoksa hayat bulaşabilir dudaklarıma…” dizelerini okuyoruz bu kitaptaki bir şiirde. Öyleyse kalp, çıplak kaldığında insanın dudaklarına hayatı bulaştıran bir organ. Kalbin çıplak kalması bir yana, büsbütün silkelenip atılmış olması, aklın zaferi olsa gerek. Aklın zaferinin bedeli ise, insanın hayattan mahrum kalması, dudaklarında hayata dair bir iz olmamasıdır.

CİNSİYETİN CİNAYETİ

İşte ‘Punk DNA’da, hayattan Fakir kalan/ bırakılan insanın maruz kaldığı frekanslar dünyasını anlatıyor Haysiyet Köybaşı. Arta kalan vücudunu de diyalize bağlayan bir şiir öznesi Mevcut karşımızda. Zira yalnızca vücut değil, DNA da parçalanmıştır artık. “Banyo yüzü görmeyen özgür sevişme yanlısı” biri için, “patlasın yedi renk” demekten Öbür deva kalmamıştır. Cinsiyetin cinayeti bu olsa gerek.

Bu basamakta, DNA ile punk ortasında nasıl bir bağlantı kurulmuş olabileceğine de kısaca değinmek istiyorum. Punk, 70’li yıllardan itibaren dünyada yaygınlaşan, Türkiye’de Özellikle 90’larda tesirini gösteren bir müzik akımı. Şurası tertibi, her türlü otoriteyi reddeden bu akım kısa müddette bir alt kültür hareketine dönüşmüş, geniş gençlik kısımlarını etkilemişti. Kitabın başlığındaki punk sözcüğü bu alt kültür hareketini işaret ediyorsa şayet, bu çok doğal. Fakat buradaki kullanımın, punk’ın lügat manasıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Punk’ın, kıymetsiz, kıymetsiz, serseri, hayta üzere manaları var. Aslında müzik çeşidi, akabinde alt kültür hareketi olarak gelişen bu akıma punk ismi verilmesi de bu manaları içermesi yüzünden. lakin ben, kitabın ismini (punk kültüründen de uzaklaşmadan) rezil DNA, Aylak DNA olarak okuduğumu da itiraf etmeliyim. Ki bahsettiğimiz şey cinsiyetin cinayeti olduğuna nazaran, cinsiyeti belirleyen kromozomların DNA’da olduğunu da aklımızın bir köşesinde tutmak zorundayız. Cinayete yardım yataklık genlerden başlıyor ve Haysiyet Köybaşı’nın DNA’yı gayeye koymasının altındaki nedenlerden biri de bu sanıyorum.

“Konu Yalnızca Bu Değil” isimli şiiriyle devam ediyor Köybaşı. Bu şiirde yer Meydan “Ne Vakit seni düşünsem/ odamdaki iki oyuncak bebeği öpüştürüyorum” ve “Yatağıma yalnız gittiğim gecelerde/ Freud daima haklı” dizeleri, içinde bulunduğumuz, akla ters geldiği gerekçesiyle kalbimizi silkeleyen frekanslarla dolu bu Vakit diliminin asıl fonksiyonunun, bizi yalnız, yapayalnız bırakmak olduğunu Aleni biçimde vurguluyor. Sevgiliyi düşünürken odadaki iki yalnız bebeği öpüştürmek ve yatağa yalnız gitmek imgeleri, bu durumun sıklıkla (belki de hep) tekrarlandığı hissini uyandırıyor. Çağımızın biçtiği kefen budur tahminen de: Yalnızlık!

Zaten şiirin devamında “bu bacak/ o omuz/ bir ortaya gelmesin diye/ pim sesi/ it sesi/ şak sesi/ bom sesi aradık// silinsin Biricik kaydımız// o odada seninle/ iki şahıs olmayı bekledik” dizeleriyle karşılaşıyoruz. İki şahıs olmayı beklemek lakin bir türlü olamamak, bekleyen ve bekleten ortasındaki uyuşmazlığı, uyumsuzluğu göstermiyor burada. Mani olan bireylerin hali değil, toplumsal Bina ya da Mani olmayı misyon bellemiş bir politik anlayış. Zira, bu bacağın o omuzla bir ortaya gelmesini engelleyen etken, çıkması beklenen olan bir pim sesi, bom sesi, şak sesi ve it sesi. Pimi çekilen, akabinde patlayan bomba, bedene inen kırbaç ve dahası…

Elbette, içinde bulunduğumuz bu dar Vakit diliminde bu türlü. Yoksa, hiçbir tarihi akış Aksine çevrilemez ve insan genlerindeki Ufak değişiklikler bile binlerce Yıl alır. Pim sesleri, bom sesleri, şak sesleri ve it sesleri, kulağımızın Fazla yakınında oldukları için bize kuvvetli geliyor. Aslında, dünyanın bütün sesleri içinde, etkisiz, Ufak detaylar bunlar. Kelamın özü, bu bacak o omuza kavuşacak nasılsa.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir