Tag

Aile

Kırk Yedi’liler: Ülkücü analar, iktidarsız babalar, devrimci kızlar, müntehir periler

Füruzan’ın kültürlü ailelerinin bekçisi bayanlardır. Laf konusu her Vakit babanın yokluğu değildir, ‘Kırk Yedi’liler’in Selahattin Bey’indeki üzere; iktidar alanını bayana terk eden erkeğin yokluğudur.