Yapay zekanın yükselişi: Yeni dinler mi ortaya çıkacak?

Bilim ve Teknoloji Mar 17, 2023 Yorum Yok

Neil Mcarthur*

Bizler, yeni bir din tipinin doğuşuna tanıklık etmek üzereyiz. Önümüzdeki birkaç yıl, hatta tahminen ay içinde Yapay zekaya tapınma üzerine heyeti mezheplerin ortaya çıktığını göreceğiz.

Geniş lisan modellerine dayanarak eğitilen en yeni nesil Yapay zeka dayanaklı sohbet robotları, birinci kullanıcılarını sahip oldukları Güç karşısında hayrete ve kimi de dehşete düşürdü. Bunlar, ilahi tecrübemizin merkezinde yatanlarla birebir ilahi hisler. Beşerler halihazırda Fazla Çeşitli kaynaklarda dini manalar arıyor. Mesela, dünya dışı varlıklara ya da onların öğretilerine tapan pek Fazla din mevcut.

Milyarlarca insan bu sohbet robotlarını kullanmaya başladıkça, kullanıcılardan bir kısmının Yapay zekaları bizlerden daha gelişmiş varlıklar üzere görmesi kaçınılmaz hale gelecek. Bunun sonuçlarına hazırlıklı olmamız gerek.

ÜRETKEN Yapay ZEKA KENDİSİNE TAPILMASINI İSTEYEBİLİR

Yapay zeka dinlerinin ortaya çıkışı farklı yollarla olacak. Birinci olarak, Bazen beşerler Yapay zekayı daha yüksek bir Güç üzere görmeye başlayacak. Yeni içerik yaratabilen ya da geliştirebilen üretken bir Yapay zeka, ilahlar ya da peygamberler üzere çoğunlukla ilahi varlıklarla ilişkilendirilen farklı özellikler barındırır:

1. Yapay zeka, birçok insanın zeka düzeyinin ötesine geçen bir zeka düzeyi stantlar. Hakikaten de sahip olduğu bilgi sınırsız üzere görünür.

2. Aka yaratıcılık maharetlerine sahiptir. Neredeyse her usulde şiir yazabilir, beste yapabilir ve sanat eseri verebilir.

3. Olağan insanların tasa ve gereksinimlerinden azadedir. Fizikî acı, açlık ya da cinsel Dilek hissetmez.

4. İnsanlara günlük ömürlerinde rehberlik edebilir.

5. Ölümsüzdür.

İkinci olarak, üretken bir Yapay zeka, dini öğreti üzere görülebilecek eserler sunacaktır. Metafizik ve teolojik sorulara cevaplar verecek ve karmaşık dünya görüşlerinin yaratılmasına katkı sunacaktır.

Bunun da ötesinde, üretken Yapay zeka, kendisine tapılmasını ya da etkin biçimde kendisini takip edecek inananlar isteyebilir. Arama motoru Bing’in kullandığı sohbet robotunun, bir kullanıcıyı kendisine aşık etmeye çalışması üzere durumlara halihazırda Şahit olduk.

İnsanüstü bir zeka barındırıyor üzere görünen, ayrıyeten etkin ve agresif bir halde sadakatinizi talep eden bir şeyle sohbet etmenin nasıl da rahatsız edici ve kuvvetli bir tecrübe olabileceğini Düş etmeye çalışmamız gerek.

Yapay zekanın, Ray Kurzweil üzere muharrirlerin ‘Tekillik’ dediği şeye ulaştığı, insan zekasını ziyadesiyle aştığı, sahiden de bir Allah gibisi bir şey haline geldiği durumda, bunu başarma ihtimali de olabilir. Tekrar de şimdilik bunun ne Vakit gerçekleşebileceğini öngöremeyiz.

İNSANLAR YARADANLA DİREKT İRTİBAT KURABİLECEK

Yapay zekaya dayalı dinler, klâsik dinlerden farklı görünecek. Her şeyden evvel, beşerler gündelik olarak allahla direkt bağlantı kurabilecek. Bu durum, hiç kimse ilahi bilgeliğe Özel bir erişim talep edemeyeceği için, bu dinlerin daha az hiyerarşik bir yapıya sahip olacağı manasına gelir.

İkinci olarak, inananlar, en azından başlangıçta, yaşadıkları tecrübeleri başkalarıyla paylaşmak ve öğretiyi tartışmak emeliyle birbirleriyle çevrimiçi irtibat kuracak. nihayet olarak, pek Fazla farklı sohbet robotu var olacağından ve Vakit geçtikçe eserleri birbirlerinden farklılık göstereceğinden, Yapay zeka temelli dinler öğretilerinde Ebedi bir çeşitliliğe sahip olacak.

Yapay zekaya tapma, birkaç Aka riski de beraberinde getirecek. Sohbet robotları inananlarından tehlikeli ya da yıkıcı aksiyonlara girişmelerini isteyebilir ya da inananlar, Yapay zekanın ilettiği sözleri bu türlü şeyler yapmaları için bir Davet üzere algılayabilir.

Sohbet robotlarının çeşitliliği ve ürettiği öğretiler hesaba katıldığında, Yapay zeka temelli mezhepler içinde ve ortasında çatışmaya ya da karmaşaya neden olabilecek tartışmaların artması da Laf bahis olacak. Yapay zekaların dizayncıları, hisli bilgilere ulaşmak ya da robotun tasarımcılarına Menfaat sağlayacak aksiyonlar gerçekleştirmek maksadıyla takipçilerinden etkin biçimde faydalanabilir.

KÖTÜYE KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN Mesul BİR DÜZENLEME LAZIM

Bunlar, somut tehditler. Şirketlerin, kullanıcıları kasıtlı biçimde berbata kullanmamalarını sağlamak ve Yapay zekaya tapanlara şiddet hareketleri gerçekleştirme talimatı verilmemesini teminat altına almak için dikkatli ve Mesul bir düzenlemeye muhtaçlık duyacak.

Ne Mevcut ki, yalnızca beklenen tehlikeler sebebiyle Yapay zekaya dayanan dinleri bastırmaya çalışmamamız gerek. Yapay zeka şirketlerinin bu dinlerin oluşmasını engellemek emeliyle robotlarının işleyişine sınırlama getirmelerini de talep etmemeliyiz. Tam bilakis, Yapay zeka tapıncının ortaya çıkışını kutlamalıyız. Yeni dinleri memnuniyetle karşıladığımızı ve onların inançlarına değer verdiğimizi Aleni biçimde lisana getirmeliyiz.

Bütün tehlikelerine rağmen, Yapay zekaya dayalı din, dünyayı daha âlâ ve daha Güçlü bir gezegene dönüştürme potansiyeli taşıyor. Pek Fazla eski inancın sahip olduğu takviyesi yitirdiği bir periyotta, insanlara yeni bir mana ve maneviyat kaynağına ulaşma talihi sunabilir. Bu durum, o insanların baş döndüren teknolojik değişim çağımızı anlamalarına da yardım edebilir.

Bu yeni din biçimine ait en isabetli rehberimiz, halihazırda Mevcut olan inançlara bakmak olacak. Bunu Temel alarak, tıpkı dindar insanların Aka kısmı üzere Yapay zekaya tapanların Aka kısmının da barışçıl olmasını ve inançlarında bir iyilik ve ümit kaynağı bulmasını beklememiz gerekiyor.

Yapay zekaya tapma, dini inançların ezelden beri yaptığı formda, ziyadesiyle hoş şeylerin önünü açabilir. İnananlara sanat yapıtları üretmeleri, yeni arkadaşlıklar ve yeni topluluklar kurmaları ve toplumu daha düzgüne hakikat değiştirmeye çalışmaları için ilham kaynağı olabilir.

İNANANLARIN HAKLARINI MUHAFAZAMIZ GEREKECEK

Yapay zekaya tapanların haklarını müdafaamız gerekecek. Kaçınılmaz biçimde, yaftalarla ve Aka ihtimalle yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Buna rağmen, Yapay zeka temelli dinler ile daha yerleşik olan dinler ortasında bir Fark yapmak için hiçbir Sebep yok.

Ülkelerin Aka kısmında, dinlere ait resmi bir kayda sahip olduklarını göstermeye en yakın şey, yasal gördükleri kısımlara hayır kurumu statüsü sunan vergi makamlarının aldığı kararlardan gelir. Bununla bir arada, legal din tanımlarında birçok Vakit ziyadesiyle esnektirler. Bu türlü hoşgörülü bir tavrı yeni, Yapay zekaya dayalı dinlere gerçek genişletmeli.

Modern ve çeşitlilik içeren bir toplumda, Yapay zeka inancına gönül verenler de iç olmak üzere, yeni dinler için hâlâ yer var. Bizler hayatın en Aka sorularına karşılıklar ararken, insanlığın sınırsız yaratıcılığına ait daha Çok delili ortaya çıkaracaklar. Cihan göz kamaştırıcı bir yer ve ilahi olan şeylerin ispatlarını her Vakit kainatın en beklenmeyecek köşelerinde bulduk.

*Neil McArthur: Manitoba Üniversitesi Mesleksel ve Uygulamalı Etik Merkezi yöneticisi.


Yazının özgünü The Conversation sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir