Sıkı dostluklar sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu oluşturabilir

Bilim ve Teknoloji Kas 11, 2022 Yorum Yok

Toplumsal bağlar, bizler ve öteki primatlar üzere toplumsal hayvanlarda sıhhat ve refah açısından elzemdir. ‘Bağırsak-beyin ekseni’ diye de isimlendirilen bağırsak mikrobiyomunun fizikî ve zihinsel sıhhatimiz Laf konusu olduğunda hayati bir rol üstlendiğine ve bakterilerin -mesela dokunma yoluyla- toplumsal yollarla bulaşabileceğine ait ispatlarda bir artış Laf konusu.

Peki, toplumsal bağlara sahip olmak, bağırsak mikrobiyomunun bileşimine ve çeşitliliğine nasıl tesir eder? Rhesus makakları (Macaca mulatta) hakkındaki ‘Mikrobiyolojide Sınırlar’ isimli yeni bir araştırmanın konusu da işte bu.

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Kısmı ve Psikiyatri Bölümü’nde araştırma vazifelisi olan makale başyazarı Dr. Katerina Johnson, “Daha Çok toplumsallaşan maymunların yararlı bağırsak bakterilerinden daha Fazla ve potansiyel olarak hastalığa yol açan bakterilerden daha az barındırdığını ortaya koyuyoruz” diyor.

MAYMUN ADASI

Bilim insanları, Porto Riko’nun şark kıyısında yer Meydan Cayo Santiago adasındaki (6 ilâ 20 yaşları ortasında 22 erkek ve 16 dişiden oluşan) Biricik bir toplumsal kümeye iç Rhesus makakları üzerine odaklandılar. Makaklar başlangıçta sırf şimal Afrika ve Asya’da yaşıyordu. Öte yandan, 1938 yılında, 409 Rhesus makakından oluşan kurucu bir topluluk Hindistan’dan Cayo Santiago’ya taşındı. Günümüzde, 15,2 hektar büyüklüğündeki adada birkaç toplumsal kümeye ayrılan bini aşkın makak yaşıyor. Beslenmelerinin günlük olarak maymun yemiyle desteklenmesine rağmen, etrafta serbestçe dolaşıp beslenebiliyorlar. Araştırmacılar her sene bu maymunlar üzerinde davranışsal müşahedeler gerçekleştiriyorlar.

Porto Riko açıklarındaki ‘Maymun Adası’, Cayo Santiago. Görsel: Joyce Cohen.

Araştırma muharrirleri, 2012-2013 yılları ortasında bu toplumsal kümeden Yekün 50 kirlenmemiş dışkı örneği topladı. ilim insanları, toplumsal bağlılığın bir ölçüsü olarak, 2012 ve 2013 yıllarında her maymunun tımar etmek ya da edilmek için sarf ettiği vakti ve tımar ortaklarının sayısını kullandı.

SOSYAL BAKIM

Colorado Boulder Üniversitesi Bilişsel Bilimler Enstitüsü’nden araştırma ortak muharriri Dr. Karli Watson, “Makaklar ziyadesiyle toplumsal hayvanlar ve tımar, farklı münasebetler kurmanın ve devam ettirmenin Temel yolu; münasebetiyle, tımar, toplumsal etkileşimlerin uygun bir göstergesi niteliğinde” diyor.

Johnson, Watson ve takımı, bağırsak mikrobiyal topluluğunun bileşimini ve çeşitliliğini ortaya çıkarmak emeliyle dışkı örneklerinden alınan DNA sıra bilgilerini incelediler ve toplumsal bağlantılarla olan kontağa göz attılar. Bunun yanı sıra, kümenin hiyerarşisi içerisindeki cinsiyet, yaş, Devre ve sıralamayı da dikkate aldılar. Çoğunlukla toplumsal kopukluğun eşlik ettiği otizm gibisi semptomlar sergileyen ya da toplumsal bağlamda mahrum bırakılan insanlarda yahut kemirgenlerde az-çok daha Çok bulunduğu pek Fazla Sefer kanıtlanan mikroplar üzerine odaklandılar.

GİRİŞKEN MAYMUNLAR DAHA Çok GÜZEL MİKROBA SAHİP

Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde profesör olan araştırma ortak müellifi Dr. Philip Burnet, “Sosyal etkileşime girme davranışı, faydalı immünolojik (bağışıklıkla ilişkili) fonksiyonlara sahip belli bağırsak mikroplarının bolluğu ile olumlu; mikrobiyotanın potansiyel olarak patojenik (hastalık yapıcı) ögelerinin bolluğu ile negatif istikamette ilişkiliydi” diyor.

Örnek olarak, en toplumsal maymunlarda daha Fazla bulunan cinsler ortasında Faecalibacterium ve Prevotella mevcuttu. Buna karşılık, insanlarda boğaz ağrısı ve zatürree üzere hastalıklara yol açabilen Streptokok cinsi, daha az toplumsal bağlantıya sahip olan maymunlarda en Çok görülen ögeydi.

Johnson, “Özellikle dikkat cazip olan konu, bir bağırsak mikrobu olan Faecalibacterium’un bol ölçüde görülmesi ile hayvanların toplumsallaşma seviyeleri ortasında sıkı bir olumlu ilişki bulmamız. Faecalibacterium, kuvvetli antienflamatuar özellikleri nedeniyle düzgün bilinir ve sıhhatle bağlantılıdır” diyor.

SEBEP-SONUÇ BAĞLANTISI Mİ?

Öte yandan, toplumsal bağlılık ile bağırsak mikrobiyom bileşimi ortasındaki münasebete istikamet veren şey ne olabilir? Sebep ile Sonuç ortasında Fark yapmak pek de kolay değil.

“Sosyal davranış ile mikrobiyal Rahmet ortasındaki bağ, örneğin tımar aracılığıyla mikropların toplumsal yoldan aktarılmasının direkt bir sonucu olabilir. Daha az arkadaşa sahip olan maymunlar daha gergin olabileceği için, dolaylı bir tesir de Laf konusu olabilir ve bu durum bu mikropların ölçüsünü tesirler. Mikrobiyomu etkileyen davranışlarla birlikte, mikrobiyomun beyni ve davranışı etkileyebileceği karşılıklı bir bağlantının Mevcut olduğunu da biliyoruz” diyor.

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde profesör olan araştırma ortak müellifi Dr. Robin Dunbar, “Toplumumuz git gide artan bir biçimde çevrimiçi etkileşimleri gerçek hayattaki etkileşime tercih etmekteyken, bu kıymetli araştırma bulguları, primatlar olarak sırf toplumsal bir dünyada değil, birebir vakitte mikrobiyal bir dünyada da evrim geçirdiğimizi vurguluyor” diyor.


Yazının özgünü phys.org sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir