Rıza Türmen: AİHM dava yükü altında ezildikçe, devletlerle iş birliği yapıyor

Eğitim, Gelecek, Kültür-Sanat Oca 09, 2023 Yorum Yok

ANKARA – Hukukçu, diplomat, siyasetçi ve eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı İstek Türmen ile insan hakları hukukçusu ve araştırmacı Işıl Kurnaz, ‘Bir AİHM Yargıcının Not Defteri’ isimli Irmak söyleşisi şeklinde kaleme alınan kitabıyla okurla buluştu.

Demokrasi ve insan haklarının vazgeçilemeyecek unsurlar olduğu fikriyle yola çıkan Türmen ve Açıkgöz çalışmalarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve AİHM’i irdeliyor, Türkiye’deki insan hakları anlatısına dair perspektif sunuyor.

İletişim Yayınları aracılığıyla raflardaki yerini Meydan kitap vesilesiyle İstek Türmen ve Işıl Açıkgöz ile AİHM’in yapısına, yıllar içerisindeki dönüşümüne, Türkiye- AİHM bağlantısına, AİHM’in ihlal prosedürü bağlamında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarının akıbetini konuştuk.

İki insan hakları hukukçusu bu kitapta bir ortaya geldi. Müsabaka öykünüzü merak ediyorum… Bunu konuşarak başlayabiliriz.

Rıza Türmen: Müsabaka öykümüz epeyce enteresan. Ben Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde insan hakları dersi veriyordum. Birinci Yıl uzun saçlı bir kız en önde oturdu ve beni dinledi. İkinci Yıl Tüm öğrenciler değişmişti. Lakin o uzun saçlı kız Yeniden o sıradaydı. Bu üçüncü yılda da devam etti. O Vakit merak etmeye başladım. Sonrasında Işıl benden Birikim için röportaj istedi.

Işıl Kurnaz: Ben İstek Hoca’yı 14 yaşımdan beri tanıyordum. Milliyet’te köşe yazıları yazıyordu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden yeni dönmüştü. Babam, İstek Hoca’nın yazdığı günler yazıyı itinayla keser ve gazete küpürlerini saklamam için bana verirdi. Üstüne de kendi imzasıyla, ‘Işıl’a’ diye not düşerdi. Şayet ben konutta yokken okumuşsa da birebirini yapardı. O sebeple ben İstek Hoca’yla Fazla eski tanışıyorum, kendi kendime. İdadi yıllarımın sonunda kendisinin ODTÜ’de, çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yaptığı konuşmalara gitmiştim. Bir İskemle bulur sessizce dinlerdim. Daha sonra söylediği üzere üniversitede sıranın en önünde 3 Yıl boyunca verdiği derslerin hepsini izledim. Hatta nihayet sene, İsveç’te yüksek lisans yapıyordum ve tez devrinde Türkiye’ye gelebildiğim her vakitte koşarak onun dersine gidiyordum. Dersin nihayet günü kendisiyle Birikim için bir söyleşi yapmayı Teklif ettim.

Rıza Türmen: Sonrasında Birikim’e birkaç yazma yazdık birlikte. Tecrübeliydik biz, ortak çalışma deneyimimiz vardı. Bunu düzgün yapabileceğimizi biliyorduk.

‘HER HUSUSUN ADETA BİR ŞERHİNİ YAZDIK’

Rıza Türmen’in AİHM yargıçlık tecrübesi ve insan hakları üzerine yazmak için nasıl bir yol izlemek gerekti? Kitabı biçimlendirirken en Fazla neye dikkat ettiniz?

Işıl Kurnaz: Biz Evvel nasıl bir kitap yazacağımızı Düş etmeye çalıştık. Daha sonra bunun klasik, kuru bir hukuk kitabı olmasındansa daha Fazla anlatı üslubunda ve insan haklarını insan hakları perspektifiyle ele Meydan bir kitap olmasını istedik. Yalnızca kitaplardan öğrenemeyeceğimiz halde AİHM’i ve insan hakları yargısını orada yaşayan ve deneyimleyen biriyle neleri konuşabiliriz? örneğin duruşmalar nasıl başlıyor? Yargıçlar öncesinde nasıl hazırlanıyor? Orada hukukçularla Daima yargıçlar ortasında neler oluyor? Yalnızca İstek Hoca’nın bilebileceği hususları Evvel usuli açıdan anlattık. Daha sonrasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni önümüze aldık ve her bir unsura teker teker bakarak, her unsurun adeta bir şerhini yazdık. Tematik bir kitap. Her bir kısmın teması var. Bunun ötesinde anlatı etiğine Müsait olmasını istediğimiz için karşılıklı konuşmalar ve insan hakları öykülerinden yola çıkarak bunları yapmaya çalıştık.

‘BAŞLANGIÇTA YALNIZCA DEVLETTEN DEVLETE DAVA ZORUNLUYDU’

Kitabınızda devlet davalarının AİHS’in Temel ideolojisini oluşturduğunu Anlatım ediyorsunuz. Devletten devlete İkaz sistemi hala geçerli lakin müracaatlar Fazla az. AİHM devletler için şu Lahza ne Anlatım ediyor?

Rıza Türmen: Başlangıçta yalnızca devletten devlete dava mecburiydi. Kitapta belirttiğimiz üzere, mukaveleyi yazanların başındaki nokta şuydu: ‘İkinci Dünya Savaşı’nda Fazla Aka insan hakları ihlalleri ortaya çıktı. Artık o denli bir sistem kuralım ki bu devletlerden biri tekrar o tarafa giderse ve insan hakları ihlalleri başlarsa, Öbür bir devlet onu uyarsın: ‘Dikkat et, kendine çeki düzey ver’ densin. Başında devletten devlete bir İkaz düzeneği olarak düşünülmüştü lakin sonunda o denli olmadı. Değişik bir yere savruldu zira devletten devlete yapılan müracaatlarda davalar siyasi Nitelik taşıyordu bir defa. Siyasi nitelikte olan davalardan çıkan kararların uygulanması başka bir siyasi sıkıntıyı gösteriyordu.

Oysaki ferdî müracaatlar 1998’de 11’inci protokolle Mecbur hale gelince devlet davasına ‘ihtiyaç’ kalmadı. Zira devlete karşı bireylerin dava açma imkânı doğdu. Devletten devlete açılan davalar iki devletin siyasi münasebetlerini de Olumsuz biçimde etkiliyordu. İş büsbütün bireylere bırakıldı. Bugün AİHM önünde açılan davaların neredeyse hepsi bireylerin devlete karşı açtığı davalar. Ferdi müracaatlar bugün AİHM’in belkemiğidir. Bu onu daha tesirli bir sistem haline getirdi. Düşündüğünüzde ‘korkunç’. Bu bir ihtilal. Bireyin devlete karşı dava açabilmesi, devleti mahkûm ettirmesi, o kararın uygulanması için kontrol düzeneği bulunması, bireyin milletlerarası bir hukuk öznesi haline gelmesi… O davalarda devlet ve birey iki eşit taraf. Düşündüğünüzde bunlar insan hakları alanında, hukuk alanında Fazla Aka ihtilaller.

‘AİHM’E çok BÜYÜK UMUTLAR BAĞLANMIŞ DURUMDA’

AİHM’e farklı ülkelerden yapılan ferdi müracaatların oranı yüzde 98’ken, Geri kalan müracaatlar devletten devlete davalar. Pekala AİHM bugün Türkiye’de yaşayan/yaşamaya çalışan beşerler için ne manaya geliyor?

Rıza Türmen: AİHM’in Türkiye’de yaşayan beşerler için kıymeti öteki ülkelerde yaşayan insanlardan daha fazla. Türkiye Fazla karanlık bir devirden geçiyor. Hukuk devletinin ortadan kaldırıldığı, insan hakları ihlallerinin kitlesel bir Nitelik kazandığı, insanların hukuktan ve Türkiye’deki yargı düzeneklerinden umudu kestiği bir periyottan geçiyoruz. Bir hukuksuzluk periyodundan geçiyoruz.

Türkiye’de insan hakları hukuk teminatından mahrum. O yüzden büsbütün bir keyfilik sürüyor. Keyfi halde beşerler cezaevine konuyor, toplantılara karşı şiddet kullanılıyor. Yargı sistemi Müstakil değil. Bu türlü bir ülkede AİHM Fazla daha Aka bir Ehemmiyet kazanıyor. İnsanların ‘tek umudu’ haline geliyor. Hukuk garantisi olarak bir Biricik AİHM’e bakılıyor. Beşerler Fazla Aka umutlarla gittikleri için şu yahut bu nedenle o ümit gerçekleşmezse Düş kırıklığına uğruyorlar… Bu bugün Avrupa’da sağ popülist rejimlerin olduğu Tüm ülkeler için de bu türlü bir modül. AİHM, sağ popülist ülkelerde yaşayan insanların umudu. AİHM’e Fazla Aka umutlar bağlanmış durumda. AİHM bu umutları ne kadar gerçekleştiriyor, farklı bir problem.

Bir AİHM Yargıcının Not Defteri, İstek Türmen, 504 syf., İrtibat Yayıncılık, 2022.

‘AYM VE AİHM HEM BAHTIMIZ HEM HANDİKABIMIZ’

Kitapta sıklıkla AİHM’in bir temyiz mahkemesi ve kanun yolu olmadığı hatırlatması yapıyorsunuz… Bahsettiğiniz bu mevzu, insanların umudunu buradan çıkacak karara bağlamış olmasına Enlem olabilir mi? Siz ne düşünürsünüz?

Işıl Kurnaz: Tahminen diğer soruları da bağlayacak birkaç şey söyleyebilirim. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne ve AİHM’e müracaat düzeneğinin kendisi direkt bir muhalefet etme biçimiymiş üzere bir Vaziyet aldı. Bilmiyorum hocam bana katılır mı lakin bugün siyasal iktidarın hukuksuz bir yasası Meclis’ten geçtiğinde muhalefet partilerinin Biricik bir metot olarak, ‘Biz buna karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) müracaatta bulunacağız’ demesi, insan haklarını savunmak açısından Fazla hudutlu bir noktaya işaret ediyor. Evet, bu bir metot ve Fazla Kıymetli bir sacayağı. Lakin, siyasi partilerin Biricik vazifesi AYM’ye yahut AİHM’e başvurmak olmamalı. Bunun dışında birtakım muhalefet yollarını, biçimlerini harekete geçirebilecek stratejik atılımları yapabiliyor olmaları gerekiyor. Bunlar nitekim burada yaşayan bizler için Biricik destek noktası haline geldi zira örgütlenme hakkını kullanamıyorsun, sokak bastırılıyor, sendikal haklarını kullanamıyorsun. Hasebiyle ferdi olarak hakkını savunamıyorsun ve yargısal yollara başvuruyorsun. AYM ve AİHM maalesef bu açıdan hem talihimiz hem de handikabımız oluyor.

‘İNSAN HAKLARI HUKUKÇULARI ÖBÜR SİSTEMLER DÜŞÜNMELİ’

Işıl Kurnaz: Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaat kabul edilmesinin sebebi, AİHM’e giden davaları azaltmaktı. Bu bir Cin filtrelemeydi. Artık AYM’ye giden müracaatlar için bir ön inceleme kurulu var. Geçen öğrendik ki bu ön inceleme kuruluna istikbal müracaatları inceleyecek Öbür bir ön inceleme komitesi daha kurulacak. Artık insanların yargısal yollara ulaşımını günden güne birtakım bariyerlerle kapatmaya çalıştığınızda oradaki AİHM ya da AYM’ye de onları ulaştıramıyoruz. Daima bir zincir oyunu üzere bir şeye dönüyor bu insan hakları yargısı. Tahminen bizim üzere insan hakları hukukçularının en Fazla dikkat etmesi gereken noktalardan biri, kendimizi yalnızca bilgili prosedürlere, ferdî müracaatlara hapsetmemek… Öbür formüller düşünmeli.

‘DAVALARIN NİTELİĞİ DE DEĞİŞTİ’

Seneler içerisinde AİHM’in yapısı da değişiyor. Bu manada yaşanılan meseleler nasıl bir sistemle çözülüyor? Çıkarılan dersler tam olarak ne?

Rıza Türmen: Bina değişikliği derken iki Cin değişiklik oluyor. Birincisi, 1998’deki 11’inci Protokolle AİHM’in yapısı değişti. İki organ vardı: komite ve mahkeme. Bu ikili yapıya nihayet verildi. Kişisel müracaat Mecbur hale geldi, yargıçlar orada tam vakitli çalışmaya başladılar.

Bu Bina değişikliği neden ortaya çıktı?

Rıza Türmen: Zira Berlin Duvarı’nın çöküşü, SSCB’nin sona ermesinden sonra yeni bir Avrupa kuruluyordu ve şark Avrupa ülkeleri AİHS’e taraf oluyorlardı. Yeni AİHM yeni Avrupa’nın mahkemesi haline geldi. Aka bir Bina değişikliği yaşandı. Bu yalnızca dava sayısının artmasıyla da ilgili değil, davaların niteliği de değişti. Daha siyasi davalar gelmeye, daha Aka ihlaller ortaya çıkmaya başladı. AİHM kendi yetki alanını genişletti. 1960’lardaki 1970’lerdeki AİHM’le kıyaslayınca bugünkü AİHM’in Fazla daha geniş bir yetki alanı yarattığını görüyoruz. Bunu yorum yoluyla yaptı. Kontratta olmayan birçok nokta yorum yoluyla içtihatla geldi…Çevre sorunları mesela. öteki bir yapısal değişiklikle ilgili… Benim zamanımla şu anki AİHM ortasında ne ayrım vardır? diye bana sorarsanız.

‘AİHM DAVA YÜKÜ ALTINDA EZİLDİKÇE, DEVLETLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR’

Ne ayrım vardır?

Rıza Türmen: Şimdiki AİHM Fazla daha tutucu. ‘AİHM nedir?’ tartışması her Vakit vardır. AİHM bir insan hakları mahkemesi mi yoksa AİHM bir mahkeme mi? Aktivist yargıçlara nazaran, AİHM öbür mahkemelerden farklı bir mahkemedir. İnsan hakları mahkemesidir. Bu hakları korumakla yükümlüdür. Mukaveleyi de buna nazaran yorumlaması gerekir. Kimisine nazaran ise AİHM bir mahkemedir ve bu mahkemede herkes eşittir. AİHM’in mahkeme niteliği öne çıkarılmalıdır.

Benim vaktimde birinci görüşü savunanlar Fazla daha fazlaydı. Şimdiyse ikinci görüşü savunanlar daha fazla. Avrupa’nın birçok yerinde sağcı hükümetler iktidarda, yargıçlar da hükümetlerin gösterdiği üç Namzet ortasından seçiliyor. Kendi görüşlerine yakın adaylar gösterince mahkeme kompozisyonu bu türlü oluyor. Bir nedeni bu. Bir de diğer neden, AİHM bu dava yükü altında ezildikçe ıslahat olarak devletlerle Amel birliği yapıyor. Devletlere daha Aka bir rol tanıyor. Daha Fazla dava Ulusal seviyede halledilsin istiyor. Sistemler, süzgeçler kuruluyor. Takdir yetkisi öğretisi, tamamlayıcılık prensibi mukaveleye girdi. Bunlar devletin yetkilerini artıran noktalar. Devleti daha Çok Laf sahibi yapıyor. Daha tutucu kararlar çıkıyor.

Çalışmanızda AİHM’in Türkiye’yle ilgili aldığı ihlal kararlarının istatistiklerine yer veriyorsunuz. Kitapta da 2. Unsur (yaşam hakkı), 5. Husus (özgürlük ve Emniyet hakkı) 6. Unsur (adil yargılanma hakkı) ve 10. Unsur (ifade özgürlüğü) ile ilgili ihlal kararlarının Önemli sayılara ulaştığını görüyoruz…

Rıza Türmen: İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti birbirine Fazla yakın ilintili kavramlar. Biri olmayınca öbürü de olmuyor. Hukuk devletini ortadan kaldırdığınızda insan hakları teminatsız kalıyor. Kontratın girişinde belirtilir: İnsan hakları ve demokrasi birbirine yapışıktır. Türkiye’de rejim demokrasi olmaktan çıkınca, insan hakları ihlalleri de buna Enlem olarak daha vahim bir Nitelik aldı… Demokrasi AİHM’in Tüm kararlarında bir leitmotif (tekrarlayan baskın motif) lakin demokrasiyle yönetilmeyenlerle demokrasiyle yönetilenler ortasında bir ayrım gözetilmesi kıymetli. Öbür bir prosedür uygulanması lazım. mesuliyet gitgide Ulus devletlere atılıyor fakat o Ulus devlette demokrasi yoksa ve hukuk devleti geçerli değilse bunun hiçbir manası yok. Hukuk devleti yoksa yargılamanın ne olacağı esasen aşikâr. O Vakit demokrasiyle yönetilmeyen devletlere daha Çok mesuliyet yıkmakla AİHM, hukuk devleti koruyuculuğundan vazgeçmiş oluyor. AİHM’in bu türlü bir Fark yapabiliyor olması lazım. Takdir yetkisiyle ilgili mesela. ‘Demokrasi ile yönetilmeyenlerin bu türlü bir takdir yetkisi yoktur dese’ mesela. dahil hukukun yollarının tüketilmesi sıkıntısı mesela. ‘Demokrasiyle yönetilmeyen için İç hukuk yollarının tüketilmesi Gerekli değildir’ dese. Bunun üzere araçları kullanabilir.

‘BAKANLAR KOMİTESİ tekrar TARTIŞACAK’

Biz Amel insanı Osman Kavala’nın AİHM sürecinde ‘İhlal prosedürü’ kavramı ile karşılaştık. Türkiye’ye yönelik bu prosedür tam olarak nedir ve nasıl bir muhtaçlıktan doğdu?

Işıl Kurnaz: AİHM’in kararlarını uygulamayan, uygulamamakta direnen devletler Laf konusu olduğunda bu kararların uygulanmasını sağlamak için getirilen düzeneklerden biri ihlal prosedürü. Münasebetiyle karar uygulanmadığında, öncelikle Bakanlar Komitesi takip ediyor kararın uygulanıp uygulanmadığını ve karar uygulanmıyorsa AİHM’e müracaatta bulunuyor ve bunu soruyor. AİHM’den ‘uygulanmıyor’ kararı çıkarsa Bakanlar Komitesi prosedürü başlatıyor ve neredeyse Avrupa Kurulu üyeliğinin askıya alınması yahut üyelikten çıkarma noktasına varabilecek bir süreç başlıyor.

Bu şu Lahza Türkiye’de yaşanıyor. Osman Kavala davasında görüyoruz bunu. Osman Kavala kararı uygulanmadı. Hükümetin birtakım beyanları var. Hükümet, kişinin bu davadan tutuklu olmadığını Öbür bir davadan hükümlü olduğunu söylüyor. Kararın uygulandığı ve bu hükümlülük için ise Öbür bir müracaat yapılması gerektiğini Anlatım ediyor. AİHM bunu kabul etmedi ve AİHM Aka Daire Gerekli çoğunlukla Bakanlar Komitesi’ne kararın uygulanmadığını bildirdi. Komite de ihlal prosedürü başlatmış oldu. 6-8 Aralık’ta bir toplantı olacak. Bakanlar Komitesi orada da bu kararın uygulanıp uygulanmadığını tekrar tartışacak.

‘ÇOK RİSKLİ’

Işıl Kurnaz: İhlal prosedürüne dair müşahedem, insan hakları hukuku, gayreti ve eşitliği bekleyen beşerler, memleketler arası organların “kesinlikle kınıyoruz” matbu metinlerinden Fazla sıkıldı. Kınadığınızda bir şey değişmiyor ve espri konusu haline geldi. İhlal prosedürünün somut bir şey söylüyor olması Fazla Değerli lakin günün sonunda maalesef ihlal prosedürü sonuçlanırsa, demokratik olmayan ülkeler bu sistemden büsbütün dışlanırlarsa kendi mukadderatlarına terk edilmiş olacaklar. Bu Fazla riskli. Bunu hiçbirimizin göze almaması gerekiyor. Türkiye de milletlerarası manada yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke lakin Türkiye’nin Öbür bir tarafı daha var. Hak uğraşı veren, burada yaşayan ve insan haklarını gerçekleştirmeye çalışan beşerler var. Onları yalnız bırakmamak için bu düzeneğin içinde durmanın Fazla Pahalı olduğunu düşünüyorum.

DEMİRTAŞ’IN DAVASI’NA İHLAL PROSEDÜRÜ UYGULANABİLİR

Rıza Türmen: İhlal prosedürünü şimdiye kadar Ilgar Mammadov/Azerbaycan davasında gördük. Sonuna kadar uygulanmadı zira Azeri hükümeti Ilgar Mammadov’u özgür bıraktı. İkinci olarak da ihlal prosedürü Osman Kavala davasında uygulanıyor. Bundan sonra, Selahattin Demirtaş davası gelebilir. Geçenlerde HDP’li siyasetçilerle ilgili AİHM’den karar çıktı. Tüm bunların ortak noktası 18. Unsurun (Haklara Getirilecek Kısıtlamaların Sınırlanması) ihlali. İhlal prosedürü ve 18. Unsur ortasında yakın alaka vardır. 18. Husus mukavelenin berbata kullanılması ve mukavelenin devlet tarafından siyasi gayelerle berbata kullanılması. AİHM kararı, ‘Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala siyasi nedenlerle tutuklanmıştır’ der. Bunun altında yatan AİHM’e nazaran devletin siyasi nedenlerle mukaveleyi berbata kullanması varsa, yargı organı da bunun bir modülü. Kararı veren yargı organının Müstakil olmadığı ortaya çıkıyor. Mukavelenin siyasi maksatla kullanılması, yargının buna alet olması Fazla vahim bir durum, kabul edilemez. AİHM, İdris Baluken’in, Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmasında da 18. Unsur ihlali buldu. Artık ne olacak? Bir müddet sonra ihlal prosedürüne girecek. İhlal kararlarının yanı Dizi AİHM’in prestiji sorunu var. AİHM için AİHM’in saygınlığının korunma sıkıntısı de Mevcut burada.

‘HİÇ KİMSE NE OLACAĞINI BİLMİYOR’

Bakanlar Komitesi tekrar toplanacak dediniz. Osman Kavala davasıyla ilgili başlatılan prosedür hakkında sizin öngörünüz nedir?

Rıza Türmen: Hiç kimse ne olacağını bilmiyor zira bu birinci sefer oluyor. Prosedür Ilgar Mammadov’da kesilmişti. Ortak prosedür diye de bir şey var. Bakanlar Komitesi ile Avrupa Kurulu’nun yasama organı olan, milletvekillerinden oluşan Parlamenter Asamble ortasındaki ortak prosedürün işletilmesi. Bu, Avrupa Kurulu genel Sekreteri’nin de katıldığı üçlü bir prosedür. Geçenlerde Bakanlar Komitesi karar aldı. 4 büyükelçiden oluşan bir liaison komitesi (temas komitesi) kurdu. Komite önümüzdeki günlerde 28 Kasım’da Osman Kavala’nın avukatlarıyla görüşecek ve Osman Kavala hakkında bilgi alacak. Sanıyorum sonra hükümet ile temas etmeye çalışacak. Tahminen bir Asamble’den ve Komite’den karma heyet Türkiye’ye gelecek, ilgililerle görüşecek. Türkiye burada ne kadar Amel birliği yapacak ve yapacak mı onu göreceğiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir