Okyanusta tanımlanamayan bir ‘vızıltı’ keşfedildi

Bilim ve Teknoloji Nis 27, 2023 Yorum Yok

Becky Ferreira

Bilim insanları, deniz biyoçeşitliliğine dair anlayışımızı geliştiren ve tanımlanamayan gizemli bir hayvandan yayılan Tuhaf bir ‘vızıltı’ sesinin saptandığı yeni araştırmanın bir modülü olarak, Hindistan’ın Goa kıyılarındaki mercan resiflerinde hareketli sualtı ömrüne ilişkin sesleri kaydettiler. Araştırma, Dünya sularında yaşayan yabanî ömrün ses çeşitliliğini saptamak için kullanılan ve deniz biyologları ortasında ‘hidrofon’ ismiyle bilinen su altı ses kaydedicilerini kullanmayı da içeren daha geniş bir çalışmanın kesimi. Hidrofonlar, su altı akustiğini günler boyunca edilgen ve müdahil olmayan bir biçimde kaydetmek yoluyla ilim insanlarının, davranışlarını, hareketlerini ve çevresel değişimler karşısındaki reaksiyonlarını öğrenmek için deniz canlılarını dinlemelerine imkân tanıyabilir.

YÜZLERCE KAYIT ALINDI

Goa’nın barındırdığı Güçlü resif ekosistemlerini daha derinlemesine anlamak hedefiyle, Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi’ne bağlı Ulusal Okyanusbilim Enstitüsü’nden (CSIR-NIO) bir araştırma takımı, Grande Adası yakınlarındaki bir noktada, yaklaşık 20 metre derinliğe bir hidrofon yerleştirdi. Aygıt, birkaç gün boyunca “sonifer” (ses çıkaran) balık sürülerini, karideslerin yüksek frekanslı seslerini ve bölgenin yakınlarından geçen teknelerin gürültülerini içeren yüzlerce kayıt gerçekleştirdi.

Ulaşılan sonuçlar, bu canlı ekosistem hakkında istikbal Çarşamba ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Woods Hole kasabasında gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Sessiz Okyanus Deneyi’ toplantısında paylaşılacak olan büyüleyici detayları ortaya çıkardı.

CSIR-NIO’da deniz bilimci ve araştırmanın ortak müellifi olan Bishwajit Chakraborty, Motherboard mecmuasına verdiği demeçte, “En uzun müddetle gerçekleştirdiğimiz araştırma, Aka oranda habitatları (çok ışınlı sonar kullanarak taban pürüzlerini vb.) manaya bağlamında faal akustik sistemlerini içeriyordu” diyor: “Aktif sonar sistemleri kullanarak, denizde süren yaşama Önemli biçimde tesirde bulunan su dünyasına ses sinyallerini ekliyoruz.”

“Pasif akustik kullanımın, yani su altı ses yankılarını kaydetmek emeliyle hidrofon kullanmanın, su altındaki sesleri kaydetmemize ve ortama sualtı organizmalarının Ömür akışını etkileyen rastgele bir ses katmadan Etraf hakkında daha Çok bilgi edinmek için çalışmalarımızı gerçekleştirmemize imkân tanıyabileceğini anladık” diye ekliyor.

RESİFTE EN AZ 115 FARKLI ÇEŞİT YAŞIYOR

Sualtı akustik görünümleri, ‘plankton’ ismi verilen Ufak okyanus canlılarıyla beslenen balıkların müziklerini, bariz biçimde Ay’ın geçirdiği basamakların döngüleriyle senkronize ettiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, makine tahsil sistemlerinin de yardımıyla, davul balığı, kara çipura, perca balığı ve karidesler iç olmak üzere, deniz türlerince seslendirilen yüzlerce farklı çağrıyı sahipleriyle eşleştirebildiler.

Chakraborty, “Kolayca erişilebilen faal bir mercan kayalığı sisteminin mevcudiyeti nedeniyle araştırmamızı Goa’da gerçekleştirdik ve bu alanda araştırma yapmak lojistik açıdan da kolay oldu” diyor: “Bölgenin tarihine ve biyoçeşitliliğe ait gereğince bilgiye sahiptik. Bu alanda çalışan deniz biyologlarının gerçekleştirdiği birinci araştırma, bu bölgede yaklaşık 115 balık çeşidinin yaşıyor olabileceğini düşündürdü. Bu 115 cinsten 55’i ses çıkaran balıklara ilişkin ve bu balık cinslerinden 21 adedinin ses kayıtları mevcut.”

Ekip, bilinen balık tiplerine ek olarak gizemli bir hayvandan yayılan tanımlayamadıkları, Ama şimal Carolina kıyılarında kaydedilen bir diğer bilinmeyen koronun sesini andıran Tuhaf bir vızıltılı davete kulak konuğu oldu. Chakraborty, “Spektral, zamansal bilgiler, sesin bir balıktan (biyofoni) yayıldığını düşündüren ses bilgilerinin yapısal parametrelerini gözler önüne seriyor” diyor: “Buna rağmen, arşivdeki ses kayıtlarının bulunduğu merkezi bir deponun Mevcut olmaması Aka bir Mani yaratıyor ve elimizdeki datalara bakarak balıkların çeşidini teyit etmemize İmkan sunmuyor.”

“Sahibi belirlenemeyen sesler, bizlere akustik ortamın zenginliğine ait Bedelli bilgiler sağlayabilir” diye ekliyor: “Hayvan seslerinin tabiatı bir tavır ya da davranışa işaret ettiği için, bu sesleri kaydetmemiz ve anlamamız gerekiyor.”

DİĞER EKOLOJİ ARAŞTIRMALARINA KATKI SAĞLAYACAK

Gerçekten de, pek Fazla hidrofon araştırması, okyanus yankılarına Ahenk sağlamanın avantajlarından birini taşıyan ve bariz bir kaynağı olmayan bu İlgi alımlı seslerin varlığını teyit ediyor. Hawai’i Deniz Biyolojisi Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Annie Innes-Gold, kaynağı bilinmeyen bu seslerin Aka kısmını bir YouTube kanalında yayınladı.

Bu yolla hidrofonlar, okyanuslardaki çok avlanma, plastik kirliliği ve iklim değişikliği üzere deniz ekosistemleri üzerinde süren insan kaynaklı Aka baskıların yaşandığı bir devirde, Özellikle Ehemmiyet taşıyan diğer rasat sistemlerinin tespit edemediği olguları ortaya çıkarabilir. ‘Frontiers in Ecology and Evolution’ (Ekoloji ve Evrimde Sınırlar) mecmuasında 2022 yılında yayınlanan bir araştırmaya nazaran, işte bu yüzden ilim insanları değişen okyanusların barındırdığı akustik görünümleri ve hayatın buradaki zahmetlere nasıl reaksiyon verdiğini takip etmeye yardım edecek bir Global Su Altı Biyolojik Sesleri Kütüphanesi oluşturmaya çalışıyorlar.

Araştırma, “Küresel biyoçeşitliliğin Aka oranda azaldığı ve iklimsel değişimden gitgide daha Çok etkilendiği bir devirde, potansiyel olarak okyanusta yitip gitmesinden Evvel Mümkün olduğu kadar Fazla sayıda ses kaynağını kayıt altına almaya ve anlamaya gereksinimimiz var” diyor.

Chakraborty ve meslektaşları bu doğrultuda, bu Pahalı sesleri kaydetmek maksadıyla dünyanın her yerine hidrofonlar yerleştirmeye devam etmeyi ve yanı Dizi su altı seslerini daha verimli bir yolla inceleyip tanımlayabilen makine tahsili usullerini geliştirmeyi ümit ediyor.

Chakraborty, ”Akustik izleme, iklim ve su altı Ömür etrafı ile organizmalarının fizikî ve biyolojik durumuna ait uzun vadeli değişimlere dair daha Fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak” diyor: “Mesela, mercan resifleri su altı biyoçeşitliliğinin odağı durumunda olduğu için, resifin ve orada yaşayanların durumunu ve sağlıklı olup olmadığını anlamak için bu alanda akustik araştırmalar yürütmek Fazla Aka Ehemmiyet taşıyor.

Denizlerde süren Ömür sıcaklık, iklim şartları ve gibisi değişimlerden direkt doğruya etkilenir ve bu durum tabiatları gereği (memeliler hariç) Aka oranda ektotermik* olduklarından, gövde ısılarını, ortamın sıcaklığına nazaran değişen bir halde ayarladıkları manasına gelir. Hâl böyleyken, buna benzeri durumlarda, iklimsel değişimlerin onların üzerinde bir tesiri olması gerekir ve bu kaçınılmaz biçimde davranış kalıplarını tesirler. Bu durum, iklimi ve su altı organizmaları üzerindeki tesirlerini derinlemesine anlamak istiyorsak bu davranışları ve davranışsal değişimleri incelemeyi nihayet derece Mecbur kılar.”

*Ektotermik; vücut ısısını Hariç ortama nazaran düzenleyen balık, amfibi, sürüngen üzere serinkanlı hayvanlar için kullanılan bir tabirdir.


Yazının özgünü Vice sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir