Araştırma: Afrika’dan ilk çıkış tezi doğru olmayabilir

Bilim ve Teknoloji May 19, 2023 Yorum Yok

Carly Casella*

İnsan Irk ağacı, kıvrımlı kısımlardan oluşan bir çalıya misal. Kendi cinsimizin anne gövdesini anlamak için yaprakları ve kısımları birbirinden ayırmak pek de kolay değildir.

Bilindik Afrika’dan çıkış hipotezi, Homo sapiens’in, Avrupa’ya ve ötesine yayılmaya başlamasından yaklaşık 150 bin Yıl Evvel evrimleşen bir öteki ilkel insan soyundan evrimleştiğini öne sürer. Buna rağmen, Öbür bir hikaye daha var. McGill Üniversitesi ve California-Davis Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptığı bir genom araştırması, Irk geçmişimizin ağır ağır değişen bir nüfusu takip eden Biricik bir düz çizgi değil, Afrika kıtasına dağılmış haldeki farklı soyları birbirine bağlayan bir File olduğu görüşünü beraberinde getirdi.

İNSANLARIN KÖKENİ: MERMER DEĞİL, MOZAİK

Eldeki bulgular, cinsimizin Afrika’dan Avrupa’ya gitmeden Evvel en az iki farklı nüfus ortasında süreğen bir gen akışı olduğunu sav eden, Fazla bölgeli bir hipotezi destekledi.

California-Davis Üniversitesi’nden nüfus genetikçisi Brenna Henn, bunu, “Farklı periyotlarda, Homo sapiens’le kontaklı Biricik bir kökeni içeren klasik modeli benimseyen bireyler, insanların birinci Defa şark ya da Güney Afrika’da ortaya çıktığını ileri sürdü. Ne Mevcut ki bu teorileri, Homo sapiens’in günümüzden en az 300 bin Yıl Evvel kıta genelinde yaşadığını gösteren ve Fas, Etiyopya ve Güney Afrika’ya kadar uzanan engin bölgelerdeki insan yerleşimine dair sonlu fosil ve arkeoloji kayıtlarıyla bağdaştırmak Sıkıntı oldu” kelamlarıyla izah etti.

TÜRÜMÜZÜN anne GÖVDESİ ‘SEPET ÖRGÜSÜ’ ÜZERE OLABİLİR

Afrika’da bizim çeşidimizi andıran en eski fosiller Fas, Etiyopya ve Güney Afrika’da keşfedildi. Öte yandan, bu bölgelerden hangisinin insanlığın gerçek beşiği olduğu tam olarak aşikâr değil.

Kimi araştırmacılar, bu durumun, insanın köklerini baştan sona yanlışlı biçimde düşünmemizden kaynaklandığını öne sürdü. Tahminen de çeşidimizin anne gövdesi, aslında Bir arada yaşayan nüfusların oluşturduğu bir Küme göç edip birbirine karıştığı Vakit oluşan bir sepet örgüsü üzere olabilir. Elimizdeki genetik datalar bu kanıyı destekliyor üzere görünüyor. Güney Afrika, Sierra Leone, Etiyopya ve Avrasya’daki 290 Çağdaş beşerden alınan gen dizilimlerini karşılaştıran araştırmacılar, şark ve batı Afrika’daki ataları ortasında yüksek seviyede gen akışı olduğunu ortaya koyan ispatlara ulaştı.

GEN DİZİLİMİNİ MEYDANA GETİREN EN AZ İKİ anne Irk OLABİLİR

Araştırılan datalar, sömürgeci istilası sonucunda Afrika’ya Geri dönen gen akışını temsil edecek biçimde İngiliz bireylerden sağlanan genetik bilgileri ve Afrika dışındaki beşerlerle karışan Neandertallerden gelen genleri hesaba katacak biçimde Hırvatistan’da detaylı olarak araştırılmış antik bir Neandertal gen haritasını içeriyordu.

Süreğen bir göç modeli dahilinde, günümüzde Afrika’da yaşayan insanların gen dizilimini meydana getiren iki anne Irk olabilir. Bu soylar, yaklaşık 400 bin Yıl Evvel Afrika’nın farklı bölgelerinde ömrünü sürdüren farklı ilkel insan nüfuslarını temsil ediyor. Oluşturulan modeller, iki nüfusun bir müddetliğine kıtanın zıt taraflarında Müstakil biçimde evrimleşmesinin akabinde birleşebileceğini ve en sonunda 120 bin Yıl öncesinden beri varlığını sürdüren alt topluluklara ayrışabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar da makalelerinde, “140 bin ila 100 bin Yıl evvel, Afrika kıtasındaki sulak ve kurak şartlarda yaşanan değişimler, farklı Irk gövdeleri ortasında gerçekleşen bu birleşme olaylarını desteklemiş olabilir” dedi. Bu İç içe geçen nüfusun, günümüzden yaklaşık 50 bin Yıl Evvel Afrika’dan Avrupa’ya göçen Irk olabileceği belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖÇ YAŞANMIŞ OLABİLİR

Ne Mevcut ki, gen haritası datalarının ortaya koyduğu şey tam olarak bu değil. Avrupa kökenli olanların genomlarıyla karşılaştırıldığında, oluşturulan modeller, Afrika’da yaşayan birinci insanların olması gerekenden 10 bin Yıl daha geç bir tarihte Avrupa’ya göç ettiklerini kestirim etti. Bununla birlikte, yapılan en nihayet araştırmalar, Afrika’dan Avrupa’ya gerçek pek Fazla göç dalgası yaşanmış olabileceğini gösterdi.

Bu devirden kalan az sayıdaki fosil kayıtları göz önünde bulundurulduğunda, gen haritalama formülü, atalarımızın adımlarını izleyen ilim insanları için mükemmel bir araç haline geldi. Genetik data uzmanları daha Çok gen okudukça, ilkel toplulukları ve bizi anlatan hikaye daha da karmaşık hale geliyor.

Araştırma makalesi Nature mecmuasında yayınlandı.

*Gazeteci


Yazının özgünü Science Alert sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir